Podmínky k získání plnomocných odpustků

Po roce máme opět příležitost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci a to až do 8.11. Odpoledne 1.11. a celý den 2.11. je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek – zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otčenáš a Věřím v Boha. A dále od 1. 11. do 8.11. je možno získat, po splnění tří obvyklých podmínek, denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. Příležitost k přijetí svátosti smíření máte tento týden rozšířenou: otec Miloš bude zpovídat: v pondělí od 17.00 hodin; v úterý od 17 hodin je příležitost především pro děti;  dále v pátek od 17.00 hodin. V sobotu ráno budou zpovídat otec Miloš i otec Bohdan od 6.45 h. Byla by škoda prožít Dušičkový týden bez čistého srdce.