Podmínky k získání plnomocných odpustků pro duše v očistci

Odpoledne 1.11. a celý den 2. 11. je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek – zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce, je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otčenáš a Věřím v Boha.

Od 1. 11. do 8.11. je možno získat také, po splnění tří obvyklých podmínek, denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.