Podmínky k získání plnomocných odpustků

Máme možnost od čtvrtku 1.11. získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci a to až do 8.11. Odpoledne 1.11. a celý den 2. 11. je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek – zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otčenáš a Věřím v Boha. A dále od 1. 11. do 8.11. je možno získat, po splnění tří obvyklých podmínek, denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. Příležitost k přijetí svátosti smíření máte tento týden rozšířenou: v úterý od 16.30 hodin zpovídá otec Miloš. Ve čtvrtek od 17 hodin zpovídá otec Bohdan. V pátek ráno od 6.30 h. zpovídá otec Miloš, který bude zpovídat i v pátek večer od 17 hodin.