Pohřeb PhDr. Dagmar Halasové

V sobotu 25. května ve 14.30 se v louckém farním kostele rozloučíme s paní Dagmar Halasovou, manželkou bývalého velvyslance u Svatého stolce Prof. Františka X. Halase, která se spolu s manželem podílela na překladu Jeruzalémské bible do češtiny. Pamatujme na ni, prosím, v modlitbě.

(Po kliknutí na obrázek se obrázek zvětší.)