Postní duchovní obnova 10. – 11. 3. 2023

10. a 11. března zveme na postní duchovní obnovu s otcem Serafimem Smejkalem, karmelitánem z Kostelního Vydří.

 

Program postní duchovní obnovy

 

Pátek 10. března

17.30     Křížová cesta
a příležitost ke svátostí smíření

18.00     Mše sv.,
po mši sv. 1. promluva

19.15 – 19.30    Tichá adorace

 

Sobota 11. března

8.30     Mše sv.,
po mši sv. 2. promluva

9.30 – 10.00      Tichá adorace
a příležitost ke svátosti smíření

9.55    Zakončení adorace a svátostné požehnání