Postní duchovní obnova

Všichni jste srdečně zváni k prožití postní duchovní obnovy v pátek 26.2. a v sobotu 27.2. Obnova, kterou povede o. Adam Rucki, biskupský vikář z Ostravsko-opavské diecéze, začne mší sv. s katechezí v pátek v 18 hodin. Po mši sv. bude další katecheze a po ní bude příležitost k adoraci a ke svátosti smíření. Podobně v sobotu: ráno bude v 8 h. mše sv. s katechezí, po mši sv. další katecheze, příležitost k adoraci a k přijetí svátosti smíření. Využijte této příležitosti se zastavit a posílit svůj vztah s Ježíšem.