Postní duchovní obnova 5. a 6. března 2021

Srdečně zveme na postní duchovní obnovu, která se, dá-li Pán, uskuteční v Lukách v pátek 5. a v sobotu 6. března. Vzhledem k omezeným možnostem cestování ji bohužel nepovede otec Petr Vrbacký, jak bylo ohlášeno. Promluvy, mše sv. i zpovídání bude mít pouze o. Jakub.

 

Program duchovní obnovy

Pátek 5. března

17.30     Křížová cesta a příležitost ke svátostí smíření

18.00     Mše sv.,
po mši sv. 1. promluva

19.15 – 19.45      Adorace a příležitost ke svátosti smíření

19.45    Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu,
zásvětná modlitba a svátostné požehnání

 

Sobota 6. března

8.30     Mše sv.,
po mši sv. 2. promluva

9.30 – 10.00      Adorace a příležitost ke svátosti smíření

9.55    Zakončení adorace a svátostné požehnání