Pouť rodin s dětmi do Žďáru nad Sázavou – sobota 4.5.2019

Připravujeme farní pouť rodin s dětmi do Žďáru nad Sázavou v sobotu 4. května. Program pouti najdete na nástěnce u kostela a také na farních stránkách v záložce ostatní. V plánu je mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, prohlídka Zelené hory, návštěva rekreačního areálu Pilák a také kulturní památky Šlakhamr.

Pojedeme společně autobusem. Přihlašujte se, prosím, v kostele na připravený papír vzadu na stolečku. Napište, prosím, jednotlivě svoje jméno, dospělí i děti, a také telefon na jednoho z rodiny. Při přihlašování dejte, prosím, přednost rodinám s dětmi. Pokud by se autobus nezaplnil, dáme pak rádi příležitost i dalším farníkům. Cena autobusu činí 100 Kč pro dospělého, děti mají autobus zdarma. Kdo by chtěl jet autem, tak se z organizačních důvodů, prosím, také zapište na připravený papír do kolonky „autem“, která je ve spodní části papíru.

Plánovaný program:

8.15 h.    Odjezd autobusu z Luk nad Jihlavou

9.30 h.    Mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

11.00 h. Zelená hora – zkrácená prohlídka s průvodcem

SUCHÁ VARIANTA

12.00 – 14.00 h. rekreační areál Pilák u Pilské nádrže

15.00 h. Hamry nad Sázavou – Šlakhamr.

Jádrem expozice je plně funkční hamerské zařízení. Při běžných prohlídkách je návštěvníkům předváděna činnost vodního kola, potřebného pro provoz hamerského kladiva.

16.30 h.    rozhledna Rosička – 10 km od Žďáru

MOKRÁ VARIANTA

Muzeum nové generace (spíše pro školní děti)

Příběh areálu bývalého cisterciáckého kláštera a dnešního zámku rodiny Kinských s unikátní multimediální zážitkovou expozicí pro malé i velké.

nebo

Modelové království

„Modelové království Žďár“ je věnované stavbě a provozu jednoho z největších kolejišť v republice.