Poutní mše sv. ve Vysokých Studnicích

Na základě dalšího rozvolňování hygienických opatření bude poutní mše svatá ve Vysokých Studnicích tuto neděli 7.6. sloužena v kostele Nejsvětější Trojice v 11 hodin. V kostele není možné zatím zaujímat místo na stání. Pro ty, na které nezbude v kostele místo na sezení, proto budou připravené lavičky před kostelem. Prostor před kostelem bude ozvučen.