Příprava na biřmování

V pátek 5. října po mši svaté začne opět příprava na biřmování. Přihlásit se mohou ti, kteří tento školní rok končí základní školní docházku a starší. Vyplněnou přihlášku, kterou si můžete vzít vzadu na stolečku nebo stáhnout na farních stránkách zde, odevzdávejte osobně na faře či v sakristii otci Milošovi.