Příprava na biřmování

V pátek 17. října po mši sv. začne opět příprava na biřmování. Přihlásit se mohou ti, kteří tento školní rok končí základní školní docházku a starší. Vyplněnou přihlášku, kterou si můžete vzít vzadu na stolečku v kostele nebo stáhnout zde, odevzdávejte osobně na faře či v sakristii otci Milošovi.