Program postní duchovní obnovy 2022

Pátek 25. března 2022

17.30     Křížová cesta
a příležitost ke svátostí smíření

18.00     Mše sv.,
po mši sv. 1. promluva

19.15 – 19.30    Tichá adorace

 

Sobota 26. března 2022

8.30     Mše sv.,
po mši sv. 2. promluva

9.30 – 10.00      Tichá adorace
a příležitost ke svátosti smíření

9.55    Zakončení adorace a svátostné požehnání

10.00  Prostor pro otázky