Rozloučení s paní Marií Fišerovou, sestrou pana děkana Václava Fišera

V neděli 10. prosince odešla k Pánu paní Marie Fišerová, sestra pana děkana Václava Fišera, který v naší farnosti působil v letech 1965 až 1980. Pohřeb paní Fišerové bude v úterý
19. prosince ve 14 hodin v kostele sv. Václava  a sv. Anežky České v Hustopečích. Zde v Lukách vzpomeneme na zesnulou v den pohřbu při večerní mši sv. v 18 hodin.

(Po kliknutí na fotku se fotka zvětší.)