Rozloučení s prof. Františkem Halasem

Koncem týdne odešel k nebeskému Otci pan profesor František Halas, znalec církevních dějin, spoluautor překladu Jeruzalémské bible, bývalý velvyslanec ČR u Svatého stolce a dlouholetý vysokoškolský pedagog na CMTF UP Olomouc. Pohřební mše sv. bude v sobotu 2. prosince
v 10 hodin v Brně v kostele sv. Augustina. Ve 14 hodin pak bude následovat uložení ostatků do hrobu zde v Lukách. Pamatujme na něj i na jeho příbuzné v modlitbách.