Sbírka na dětský domov v Keni

Máme možnost v postní době podpořit dívčí dětský domov v Keni, kde momentálně absolvuje tříměsíční praxi náš farník Vašek Kolouch. Jedná se o dětský domov pro opuštěné, zanedbané, osiřelé a zneužívané dívky ve věku 5 – 15 let. Rád bych vás takto vyzval k zapojení se do této finanční sbírky na transparentní bankovní účet, který najdete níže na plakátku. Tuto sbírku můžete podpořit také přispěním do pokladničky, která je v kostele vzadu na stolečku a je momentálně označena „Sbírka pro Keňu“. Sbírku můžete také podpořit v neděli 7. dubna přispěním do obvyklé sbírky při mši svaté v Lukách nad Jihlavou, která bude věnována právě na tento úmysl. Za získané peníze bude na místě samém nakoupena hlavně obuv pro dívky, příp. základní šatstvo. Plakátek najdete zde.