Svaté třídenní v našich farnostech

Svaté třídenní u nás ve farnosti

 • Zelený čtvrtek: s otcem Bohdanem budeme sloužit mši svatou v uzavřeném kostele v Lukách v 18.00 h. Můžete se duchovně připojit na dálku. Inspiraci, jak prožít Zelený čtvrtek doma najdete v přiloženém videu Zelený čtvrtek
 • Velký pátek (den přísného postu): s otcem Bohdanem prožijeme Velkopáteční obřady v uzavřeném louckém kostele v hodinu Umučení našeho Pána, tzn. v 15.00 h. Můžete se duchovně připojit na dálku. Instrukce k prožívání těchto dní dávají možnost mít otevřený kostel k soukromé modlitbě, proto po skončení Velkopátečních obřadů bude kostel otevřený při zachování vydaných předpisů: vzdálenost lidí alespoň 2 metry a roušky na ústech:
     • v Lukách bude otevřen od 16.30 h. do 18.30 h. V kostele může být současně 12 lidí. Místa určená k této modlitbě budou na lavicích označena nápisem. Aby se dala příležitost co nejvíce lidem, omezíme soukromou modlitbu na 10 minut. Kdo byste o tuto modlitbu měl zájem, můžete se zapisovat od Květné neděle v zádveří kostela na připravené archy.
     • Ve Vysokých Studnicích bude kostel otevřený od 16.30 h. do 18.30 h. Místa určená k této modlitbě budou na lavicích označena nápisem. Pokud by bylo v kostele více než 6 lidí, je třeba počkat venku. A ti co se modlí v kostele, ať myslí i na ty, kteří na modlitbu případně čekají venku, aby i oni mohli vstoupit.

Inspiraci, jak prožít Velký pátek doma najdete v přiloženém videu Velký pátek

 • Bílá sobota: Stejně jako na Velký pátek využijeme možnosti mít otevřený kostel k soukromé modlitbě:
    • v Lukách bude otevřen od 14.00 h. do 17.00 h. V kostele může být maximálně 12 lidí v daný okamžik. Místa určená k této modlitbě budou na lavicích označena nápisem. Aby se dala příležitost co nejvíce lidem, omezíme soukromou modlitbu na 10 minut. Kdo byste o tuto modlitbu měl zájem, můžete se zapisovat od Květné neděle v zádveří kostela na připravené archy.
    • Ve Vysokých Studnicích bude kostel otevřený od 15.00 h. do 17.00 h. Místa určená k této modlitbě budou na lavicích označena nápisem. Pokud by bylo v kostele více než 6 lidí, je třeba počkat venku. A ti co se modlí v kostele, ať myslí i na ty, kteří na modlitbu případně čekají venku, aby i oni mohli vstoupit.
 • Velikonoční vigilie: Prožijeme s otcem Bohdanem v uzavřeném kostele v Lukách ve 20.00 h. Můžete se duchovně připojit na dálku. Inspiraci, jak prožít Velikonoční vigilii doma najdete v přiloženém videu Vigilie vzkříšení Biskupové vybízejí zapálit svíčku v okně svých domovů jako symbol sobotní velikonoční vigilie. (Určitě ale dbejme na bezpečnost.)
 • Neděle Zmrtvýchvstání Páně: s otcem Bohdanem budeme sloužit mši svatou v uzavřeném kostele v Lukách v 7.45 h. Můžete se duchovně připojit na dálku. Obvyklé žehnání pokrmů můžete vykonat každý doma při společné modlitbě u oběda. Text požehnání je přiložen http://www.liturgie.cz/shared/clanky/498/vademecum2020_nedele.pdf. Nebo si lístek s modlitbou požehnání budete moci vzít v tištěné formě při návštěvě kostela v Lukách i ve Vysokých Studnicích.  
 • Mše svaté a obřady můžete prožívat s pomocí internetu, v rádiích i v televizi. Časy jednotlivých bohoslužeb najdete na http://www.mseonline.cz/ 
 • Na sobotu připadá obvyklý adorační den farnosti Luka a na neděli adorační den farnosti Vysoké Studnice. Vzpomeňme na to při modlitbách doma. Zároveň se v tyto dny spojujeme modlitbou s bohoslovci v kněžském semináři v Olomouci. Pamatujme i na ně.
 • V omezené míře finišuje naše postní a velikonoční snažení: V neděli si připomínáme radostnou událost, kdy Ježíš přemohl smrt, vstal z mrtvých, otevřel nám nebe a vykoupil nás od hříchů. Tomuto vítězství však předcházelo velké utrpení a vše vypadalo nejdříve jako obrovská prohra. Mnoho boju­jících za spravedlnost musí i v dnešní době trpět. Týká se to dětí i dospělých. Sami jsme se už v této situaci možná ocitli. Někdy způsobí problém pouze fakt, že zůstáváme na straně pravdy. Bůh však svůj boj vede jinak, než si představujeme my lidé. Vítězství se často dostavuje takovým způsobem, jaký bychom vůbec nečekali. Velkým povzbu­zením jsou proto Ježíšova slova „Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království“ (Mt 5,10). Ježíšovo vzkříšení je pro nás největší zárukou, že když se zde na zemi přidržíme jeho a budeme konat to, co je správné, budeme s ním věčně v jeho království. Zkusme v tomto týdnu vytrvat na straně dobra s vědomím, že Ježíš překonal smrt a že s ním bude překonáno každé zlo. Radujme se tento týden z Ježíšova vítězství, z toho, že je náš Vykupitel a že k němu patříme. Nové knížečky s dalšími inspiracemi, jak prožívat toto nedělní blahoslavenství, najdete opět pod věží v kostele v Lukách a to od sobotního odpoledne.