Úmrtí jihlavského děkana P. Pavla Horkého

V pondělí náhle zemřel jihlavský děkan P. Pavel Horký, který věrně sloužil dlouhá léta našemu děkanství. Pamatujme na něj v modlitbě, aby mu Pán odměnil jeho věrnou službu. Rozloučení s ním proběhne ve Stonařově v pondělí v 15 hodin. Parte najdete zde.