Vánoční bohoslužby

Přejeme Vám Požehnané prožití adventní doby a poté radostné prožití svátků Narození našeho Pána. Rádi Vás zveme ke společnému slavení vánočních bohoslužeb. Jejich rozpis najdete zde.