Vánoční zpravodaj

Rozpis rozšířené příležitosti ke svátosti smíření, pořad vánočních bohoslužeb, farní kalendář na příští rok a další informace najdete ve Vánočním zpravodaji, který si můžete vzít na stolečku vzadu v kostele nebo přečíst přímo zde.