Zamyšlení o. Bohdana na neděli 13. 6. 2021

Modli se a pracuj

 

Tuto výzvu pro své druhy vymyslel svatý Benedikt – to byl ten člověk, který dal pevný řád řeholníkům v západní větvi Církve. Myslím, že není vůbec na škodu inspirovat se jeho doporučením pro každého z nás, i když nežijeme jako mniši. Ono je to totiž docela správné, nemyslíte? Vezměme to prakticky z pohledu takové „docela normální“ rodiny. Co dělá dobrý táta? Přijde ze zaměstnání, nají se, potom třeba pomůže dětem s úlohou, zrejpe zahrádku nebo zajede pro brambory, nebo cokoli jiného, zkrátka řečeno dělá pořád něco, co potřebuje sám nebo jeho rodina. O dobré mámě ani nemluvím, ta se od rána do večera stará, aby se všichni dobře najedli, měli v pořádku oblečení a aby bylo všude čisto. Většina z nás to bere jako náležitý, života běh, vždyť všichni víme, že bez práce nejsou koláče. A člověk líný, povaleč nebo příživník – takový je nám z duše protivný.

Řeknete mi: toto všechno dávno víme, to nám nemusíš říkat. Máte pravdu. Mně však je o to další, totiž o modlitbu a odpočinek.

Začněme modlitbou. Namítnete mi, že kvůli práci na ni nemáte moc času. Opravdu? Nejde jen
o modlitbu v kostele nebo kdekoli, když si pro Pána Boha uvolníme aspoň chvíli. Jde o modlitbu, posvěcující naši práci i všechnu ostatní činnost. Abychom při ranním vstávání udělali kříž, abychom se s důvěrou k němu obraceli, když jdeme nebo jedeme do práce. Abychom s Bohem začínali svou práci, abychom se na něj obraceli se svými problémy při jednání s lidmi. Abychom mu také nezapomínali děkovat za vše, co od něho celý den dostáváme. Taková modlitba nám nebere čas k práci, ale pomáhá nám, abychom se na ni soustředili a svoje dílo posvěcovali. Pomůže nám přemáhat i nechuť nebo obavu z práce nebo z jednání s lidmi, ke kterému jsme nuceni. A naplňuje nás útěchou a radostí.

Co ale s odpočinkem? Svatý Benedikt o něm nic neříká. Ale je pro nás stejně důležitý jako jídlo
a spánek. I Pán Ježíš vybízel své učedníky k odpočinku. (Viz Mk 6,31). Jde jen o to, aby náš odpočinek nebyl pouhým zabíjením času. Máme televizi a počítače, vybírejme tedy jen to, co je čisté a prospěšné a krásné, na to špatné škoda času! Dobré je tedy zasvěcovat i svůj odpočinek Pánu Ježíši. V něm je pravý pokoj.

 

                                                                                                           o. Bohdan