Zamyšlení o. Bohdana na neděli 7. 2. 2021

Milovat každého člověka jako sama sebe?

Propánakrále, copak je to možné? Milovat šest miliard lidí? Co je to za nápady? – Ale ano, je to možné. A dokonce docela snadné. Stačí se třeba pomodlit otčenáš. Je to – jako všechny liturgické modlitby – prosba za všechny lidi na světě. I třeba za nějakého zapomenutého člověka v australské džungli. Jak je to možné? – Inu proto, že nás k tomu vyzývá sám Pán Bůh. A on to také zařídí. Vždyť u Boha není nic nemožného.

Je to všechno tak podivně krásné. Modlitba je projevem lásky, která z vůle Boží překlenuje vzdálenosti mezi lidmi. Vždyť Bůh sám je láska, která objímá celý svět. Kdo miluje lidi, miluje
i Boha, který říká: „Cokoli jste učinili jednomu z mých bratří nejmenších, mně jste učinili
(Mt 25, 40).

„Když je to všechno tak jednoduché, tak je to prima,“ – řeknete mi jistě. Ano, je to jednoduché
a je to prima. Jen pozor, je v tom háček. Stejně, jak se může šířit láska, může se šířit i nenávist – zprostředkovatelem je sám ten Zlý, odpůrce Boží. A ten provokuje nás, nedokonalé lidi, ke zlým přáním, slovům i činům. A jejich působení se pak šíří jako lavina.

„Tak jsme zase tam, kde jsme byli,“ – slyším vaši odpověď. Jsme a nejsme,“ odpovídám, „máme proti tomu mocnou zbraň.“ – „Jakou?“ – No tu, kterou jsme si zapsali hned na začátku: Milovat všechny lidi. Láska totiž vítězí nad nenávistí stejně, jak vítězí Bůh nad strůjcem Zla.

Řekli jsme si to teoreticky, podívejme se na to prakticky. Setkali jsme se (třeba jen v televizi) s člověkem, o kterém víme, že je to neřád, podvodník a lhář. Na mysl se nám hned derou nadávky a odsuzování dotyčného pána, říkáme si, jaký je to lump. A nyní bychom měli svou mysl přepnout na LÁSKU. Říci si: vždyť je to vlastně můj bratr, je dítětem Božím stejně jako já. I za něj Kristus umíral na kříži. Odpusť mu, Bože, protože i mně odpouštíš viny moje. Prosím Tě za něj: rozněť v jeho srdci udušený plamínek lásky, nastav mu jasné zrcadlo jeho vlastního života, veď ho k dobrému. A nás chraň před jeho zlobou. Amen.

„Tak málo? To stačí?“ – Ale ano. Úplně to stačí. Víc od nás Bůh nechce. A všechno ostatní v pravém čase zařídí On sám.

Závěr: Trápí vás bolesti této doby? Toto je návod na jejich řešení: „Milujte své nepřátele,“
(Mt 5, 44) jak nás vybízí sám Spasitel.

o. Bohdan