Zápis z jednání Ekonomické a Pastorační rady farnosti Luka n. J. 28. 5. 2024

Přítomni:

ekonomická rada: Petr Číhal, Lenka Dvořáčková, Vlastimil Ohera

pastorační rada:  Miroslav Zvěřina, Jan Mátl, Jindřiška Váchová, Martin Dvořáček, Markéta Brestovská

omluveni: Veronika Kolouchová, Jakub Svoboda

Radu zahájil otec Jakub Tůma.

 

  1. Postní doba a Velikonoce

– ponechat veškeré aktivity kolem slavení Velikonoc a postní doby

– zvážit ponechání „postniček“

 

  1. Farní poutě (tento rok Křemešník – děti a Neratov – dospělí)

– vcelku kladný ohlas

– zvážit termín konání poutí (např. v květnu – dospělí a v září – děti)

 

  1. Boží tělo

– rozhodnuto o prodloužení průvodu po ranní mši svaté (tři oltáře okolo kostela a jeden uvnitř)

– otec Jakub – nahlásí na vedení Městyse Luka konání průvodu

 

  1. Pouť v Petrovicích (30. 6. 2024)

– po poutní mši svaté vystoupí skupina Listověj

– původní žádost o dotaci na opravu kostela byla zamítnuta, na podzim otec Jakub zkusí podat žádost o dotaci na opravu střechy

 

  1. Ostatní

– adorace s komunitou Emmanuel se přesunou na čtvrtek před prvním pátkem

– pokud budou poutní mše sv. mimo Luka, mše sv. v 11 hodin v neděli v Lukách nebude

– je třeba oslovit někoho, kdo by organizoval setkání se sv. Mikulášem v kostele

(v letošním roce termín 8. 12.)

 

Zapsala: Lenka Dvořáčková