Žehnání varhan

Všechny vás srdečně zveme na slavnostní žehnání našich varhan, které proběhne v sobotu 19.10. v 16 hodin v našem kostele sv. Bartoloměje. Varhany požehná kanovník brněnské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla Mons. Václav Slouk. Na žehnání varhan naváže inaugurační koncert v provedení Jana Šprty z vídeňské hudební akademie.