Zemřel Mons. Václav Fišer

Oznamujeme smutnou zprávu o úmrtí dlouholetého louckého faráře Mons. Václava Fišera. Pohřeb bude v pátek ve 14 hodin v Hustopečích u Brna. Autobus na pohřeb pojede v pátek v 11 hodin z Luk nad Jihlavou. Kdo by chtěl jet tímto autobusem, hlaste se u pana faráře Miloše Mičánka, tel. 603 353 417, nebo se zapište na arch papíru u vchodu do fary. Parte najdete zde.