Fotografie z Živého betléma

Děkujeme skautům za přípravu a uskutečnění Živého beltéma. Fotografie si můžete prohlédnout zde.