Misijní neděle – poděkování a fotografie

Výtěžek sbírky minulé neděle na misie činí 16.058 Kč a výtěžek akce Misijní koláč před kostelem činí 25.176 Kč, dohromady 41.234 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Pán Bůh zaplať také všem, kteří jste přispěli svými buchtami, předměty a jiným zbožím k podpoře misií. Fotografie si můžete prohlédnout zde.