Ohlášky 22. 11. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22. 11. do 29. 11. 2020

POZOR!! Od 23. 11. 2020 se jedné bohoslužby může účastnit maximálně 20 lidí.
Bohoslužeb je možné se účastnit jenom po předchozím přihlášení.

 

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
 
Út Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze,
a druhů, mučedníků
 
18.00 Za + Waltera Hofbauera
St Nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

Červená středa – den modliteb za pronásledované pro víru

17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
 
Čt 9.30 Mše sv. v DPS za Karla Špačka, syna a dvoje rodiče
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Josefa Dubu, manželku a dvoje rodiče
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

1. neděle adventní

 

7.45 Za rodinu Gotzmanovu, Ondráčkovu a Emilii Rozhonovou
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za manžela Jana Hejtmánka a celou rodinu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Podle nových vládních nařízení se od pondělí 23. listopadu může účastnit jedné bohoslužby maximálně 20 osob. Zájemci o účast na bohoslužbě se mohou hlásit u o. Jakuba (tel. 775 632 771) nebo u Ludmily Krčálové (tel. 731 402 678). Přednost mají ti, na jejichž úmysl je daná mše sv. slavena a v neděli ti, kdo mají lektorskou či ministrantskou službu.

 

  • V neděli od 14.30 do 17 hodin bude opět možné individuálně přistoupit ke sv. přijímání nebo ke sv. zpovědi. Zpovídat se bude také v týdnu, a to půl hodiny před každou mší sv.

 

  • Tuto středu si v rámci mezinárodní akce Červená středa připomeneme všechny pronásledované pro svoji víru. Náš kostel bude k uctění památky všech pronásledovaných na jeden večer osvětlen červeným světlem. Zvláště v tento den pamatujme, prosím, na všechny trpící pro své náboženské přesvědčení ve svých modlitbách.

 

  • Už dopředu dáváme na vědomí, že letos bohužel vzhledem k trvající epidemii nebude možné v našem kostele zorganizovat tradiční mikulášskou besídku.

 

  • Příští nedělí začíná doba adventní. Vzhledem k současné situaci budeme adventní věnce žehnat nejenom při bohoslužbách první adventní neděle, ale také příští neděli v 17 hodin v kostele.

 

  • Pod věží je k dispozici Průvodce adventem a také text nedělního kázání o. Jakuba (též ZDE). Od začátku adventu budou na stejném místě každý týden k vyzvednutí také úkoly, které bude možné využít v rámci duchovní přípravy na Vánoce.