Ohlášky na neděli 11. 4. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 11. 4. do 18. 4. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne  

2. neděle velikonoční

Neděle Božího milosrdenství

7.45 Za rodinu Vondrákovu, Andělovu, jejich děti, duše v očistci a rodinu Hosovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
  8.45 – 11.00 a 12.00 – 17.00
Adorační den v Lukách
Po   12.00 – 18.00
Adorační den ve Vysokých Studnicích
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Út    
18.00 Za rodinu Valíkovu a Brancuzskou
St
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 7.30 Za Josefa Vaňka, manželku, sourozence
a duše v očistci
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za manžela a dceru a rodiče
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

3. neděle velikonoční

 

7.45 Za + P. Jana Jiřiště, P. Jacka Horáka
a P. Víta Beneše
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Jiřího Ondráčka, syna Jiřího
a rodinu Ondráčkovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Vzhledem k platným vládním nařízením je v naší farnosti nutné se na jednotlivé bohoslužby dopředu přihlásit u o. Jakuba. Výjimkou je čtvrteční ranní mše sv., na kterou je vstup volný.

 

  • Úterní mše sv. je vyhrazena pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání či svátosti smíření je v neděli od 14.30 do 17 hodin a také půl hodiny přede mšemi sv. ve všední dny.

 

  • Dnes (11. dubna) do 17 hodin probíhá adorační den v Lukách a zítra (12. dubna) od 12 do 18 hodin bude adorační den ve Vysokých Studnicích. Každý se v tyto dny může podle svých možností zapojit do modlitby před vystavenou Nejsvětější Svátostí, klanět se tak vzkříšenému Kristu, děkovat mu a prosit za naši diecézi, za kněžský seminář i za naši farnost.

 

  • Tuto neděli končí charitní Postní almužna. Pokladničky je možné odevzdat do příští neděle v sakristii nebo na faře. Jménem Oblastní charity Jihlava děkujeme všem, kdo se do této aktivity zapojili.

 

  • U hlavního východu z kostela najdete text nedělního kázání o. Jakuba (též ZDE).

 

  • Děkujeme všem, kdo se zapojili do modliteb během adoračního dne naší farnosti.