Ohlášky na neděli 13. 12. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13. 12. do 20. 12. 2020

 

POZOR!!!
Pořad bohoslužeb stejně jako pravidla účasti na bohoslužbách se mohou měnit
v souvislosti s případnými novými nařízeními Vlády ČR.

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 3. neděle adventní

 

7.45 Za Marii a Miroslava Krčálovy, rodiče
a syna
9.30 ! Mše sv. v Lukách nad Jihlavou:

Za nemocné a za ty, kdo o ně pečují

9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka sv. Jana od Kříže,
kněze a učitel církve
 
 
Út   14.00 Pohřeb paní Marie Zachové
18.00 Za Marii a Vladimíra Joslovy
a duše v očistci
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 9.30 Mše sv. v DPS
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za + Bohumíra Musila
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

4. neděle adventní

 

7.45 Za farníky
9.30 ! Mše sv. v Lukách nad Jihlavou:

Úmysl mše sv. je zatím volný.

9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Fischerovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • V tuto chvíli stále platí, že jedné bohoslužby se může účastnit maximálně tolik osob, kolik odpovídá 30 % kapacity míst k sezení v daném kostele či kapli. I nadále je třeba v kostele nosit roušky, u vstupu si dezinfikovat ruce a zachovávat rozestupy 2 m (s výjimkou členů jedné domácnosti). Pořad bohoslužeb stejně jako pravidla účasti na bohoslužbách se mohou měnit v souvislosti s případnými novými nařízeními Vlády ČR. Aktuální informace najdete vždy na nástěnce před kostelem nebo na webových stránkách farnosti.

 

  • Příležitost k předvánoční sv. zpovědi bude tuto a příští neděli od 14.30 do 17.00 hodin. Zpovídat se bude také ve všední dny vždy půl hodiny přede mší svatou. Upozorňujeme, že vzhledem k současné epidemii letos nebudou přímo před svátky žádné další zvláštní zpovědní dny. Zkusme proto, prosím, předvánoční zpovědi rozložit do celých dvou posledních adventních týdnů.

 

  • Dá-li Pán, úterní večerní mše sv. bude opět určená zejména dětem. V závěru mše sv. si řekneme zase něco nového o věcech a místech v našem kostele.

 

  • Zdobení vánočních stromků se letos uskuteční v sobotu 19. prosince od 9 hodin. Zveme všechny ochotné dobrovolníky.

 

  • Pod věží najdete text nedělního kázání o. Bohdana (též ZDE) a také další adventní úkoly pro děti i dospělé.

 

  • Rádi bychom vás pozvali na adventní trhy, které se dnes konají před kostelem. Tentokrát budeme sice muset vynechat konzumaci jídla a pití přímo na místě a navíc budeme muset důsledně zachovávat všechna platná protiepidemická opatření včetně zachování rozestupů
    a nošení roušek. Věříme ale, že i tak budeme moci udělat sobě i druhým radost nákupem mnoha krásných věcí. Veškerý výtěžek, jak z dnešní sbírky v kostele, tak z prodeje před kostelem bude věnován Papežským misijním dílům. Moc děkujeme všem, kteří jakkoli přispívají ke konání této akce.