Ohlášky na neděli 13. 6. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 13. 6. do 20. 6. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 11. neděle v mezidobí

 

V Bítovčicích poutní slavnost
sv. Víta, mučedníka

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Poutní mše sv. v Bítovčicích:

Za Jarmilu a Stanislava Krčálovy
a celou rodinu

11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po      
   
Út Nezávazná památka sv. Víta, mučedníka  
18.00 Za rodiče Svěrákovy, jejich děti
a duše v očistci
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
19.15 Tichá adorace
Čt 9.30 Mše sv. v DPS za ty, kdo se připravují na kněžské a jáhenské svěcení
   
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Karla a Helenu Lokvencovy
So Nezávazná památka
sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 12. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • V úterý večer opět zveme na mši sv. pro děti.

 

  • Ve středu od 19.15 do 19.45 hodin bude příležitost k tiché adoraci.

 

  • Příští neděli se ve Vysokých Studnicích uskuteční benefiční koncert Dagmar Peckové. Bližší informace najdete na nástěnce a na farním webu.

 

  • Vzadu na stolku je k vyzvednutí konečný rozpis nedělních „obědů s farářem“. Díky všem, kdo se přihlásili.