Ohlášky na neděli 14. 2. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14. 2. do 21. 2. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 6. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za + Marii Nejedlou
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út  
18.00 Za + Josefa Novotného
St Popeleční středa 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Za ukončení pandemie
Čt 09.30 Mše sv. v DPS
 
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Karla Götha, rodinu
a za rodinu Cilovu a Dohnalovu
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

1. neděle postní

 

7.45 Za Andělu Foltovu a rodiče
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Juru, Natašu, Vitalia a Romana
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Vzhledem ke stávajícím vládním protiepidemickým opatřením bohužel v naší farnosti prozatím stále platí, že mší svatých se mohou účastnit jenom ti, kdo se na danou bohoslužbu dopředu přihlásí. Hlásit se je možné u o. Jakuba.

 

  • Úterní mše sv. je vyhrazena pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání či svátosti smíření je v louckém kostele tuto neděli od 14.30 do 17.00 hodin a také půl hodiny přede mšemi sv. ve všední dny. Už dopředu upozorňujeme, že příští neděli 21. února kostel mimořádně otevřen nebude.

 

  • Tuto středu začíná postní doba. Je to den přísného postu. Od 14 do 60 let platí půst od masa. Od 18 do 60 let jsou navíc všichni vázáni tzv. postem újmy, což znamená, že tuto středu je možné se jen jednou za den dosyta najíst.

 

  • Popelec bude letos možné přijmout na Popeleční středu při mši sv. v 18 hodin. Na tuto bohoslužbu je nutné se zvlášť přihlásit. Dále pak bude popelec udělován menším skupinám v 19.00, v 19.15 a v 19.30 hodin. Možnost přijmout popelec bude také v pátek a v neděli po mších svatých.

 

  • Pobožnosti křížové cesty budou bývat po celou postní dobu vždy v pátek od 17.30 a v neděli od 14.30 hodin.

 

  • U hlavního východu z kostela najdete text nedělního kázání o. Jakuba (též ZDE) a také papírové pokladničky na dobrovolnou postní almužnu pro Charitu (tzv. postničky), které si můžete vzít domů. (Více informací k postní almužně najdete na: https://www.postnialmuzna.cz/).