Ohlášky na neděli 14. 3. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14. 3. do 21. 3. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 4. neděle postní 7.45 Za Marii a Josefa Kolářovy a celý rod
!9.00 Mše sv. v Puklicích
!10.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
11.00 Za rodinu Vránovu a Švecovu
Po    
 
Út  14.00 Rozloučení se + pí. Zdeňkou Čutkovou
18.00 Za Marii Čermákovou, rodiče, sourozence
a rodinu Holubovu
St Sv. Patrika, biskupa 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.30 Tichá adorace (Luka)
Čt 07.30 Za farníky
 
Slavnost sv. Josefa,
snoubence Panny Marie
 
18.00 Za Marii Musilovou
a za rodič Smejkalovy a Musilovy
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

5. neděle postní

 

7.45 Za rodiče Dvořákovy a Sobotkovy
a za Boží pomoc pro živou rodinu
!9.00 Mše sv. v Puklicích
!10.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
11.00 Za farníky

 

  • Vzhledem k platným vládním nařízením se v naší farnosti mší svatých mohou účastnit jenom ti, kdo se na danou bohoslužbu dopředu přihlásí. Hlásit se je možné u o. Jakuba. Na čtvrteční ranní bohoslužby je možné přijít i bez přihlášení.

 

  • Úterní mše sv. je vyhrazena pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 

  • Tuto středu bude v louckém kostele příležitost k tiché eucharistické adoraci od 18.30 do 19 hodin.

 

  • Křížové cesty jsou po celou postní dobu vždy v pátek od 17.30 a v neděli od 14.30 hod.

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání či svátosti smíření je v louckém kostele každou postní neděli od 15 do 17 hodin a také půl hodiny přede mšemi sv. ve všední dny.

 

  • U hlavního východu z kostela najdete text nedělního kázání o. Jakuba (též ZDE).

 

  • Ve farním lese je k dispozici palivové dřevo. Zájemcům je nabízíme za cenu 200 Kč za prostorový metr. Kulatina leží na zemi, ale je třeba si ji vytahat, zpracovat a zajistit její odvoz. Kdo by měl zájem, může se přihlásit u Tomáše Smejkala nebo u o. Jakuba. Předem děkujeme všem, kdo se rozhodnout tímto způsobem podpořit farnost.