Ohlášky na neděli 17. 7. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 7. do 24. 7. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 16. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Lavičkovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po      
   
Út  
19.00 Za pomoc, zdraví, Boží ochranu pro celou naši rodinu, za uzdravení vnučky a vyslyšení prosby
St  
15.00 Mše sv. s posledním rozloučením
s pí. Pikolonovou
Čt  
19.00 Mše sv. v Puklicích (celebruje o. Petr Balát)
Svátek sv. Marie Magdalény 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za přítele Zdeňka a duše v očistci
So Svátek sv. Brigity,
řeholnice, patronky Evropy
 
18.00 Mše sv. v Kozlově
Ne 17. neděle v mezidobí

Ve Velkém Beranově
poutní slavnost
sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie

7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu, Marii Záškodovu,
Leona Stavovčíka a duše v očistci
9.30 Poutní mše sv. ve Velkém Beranově
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Boženu a Stanislava Jirovských a celou rodinu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • V nadcházejících dvou týdnech se koná skautský tábor.
    Pamatujme na jeho účastníky v modlitbě.

 

  • Ve čtvrtek v 19 hodin bude mimořádně mše sv. v Puklicích. Bude ji slavit otec Petr Balát, který se tím před svým odchodem do nové farnosti rozloučí s Puklicemi, kde ve škole učil náboženství. Ranní mše sv. v Lukách tento čtvrtek nebude.

 

  • V tomto týdnu bude otec Jakub na dovolené. Bohoslužby bude slavit otec Bohdan.
    Pokud by někdo potřeboval domluvit pohřeb, kontaktujte pana kostelníka Pavla Smejkala
    (tel.: 721 560 434).

 

  • Na neděli 24. července připadá II. Světový den prarodičů a seniorů. V souvislosti s ním lze získat plnomocné odpustky.