Ohlášky na neděli 18. 2. 2024

 POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 18. 2. do 25. 2. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 1. neděle postní 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Řehořovu, Jedličkovu a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
Út    
18.00 Za Manžele Kolouchovy, duše v očistci a celý rod
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St      
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Svátek Stolce
svatého apoštola Petra
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Vlastu Zachovou, syna Marka a rodiče Böhmovy
18.40 Adorace
So Postní duchovní obnova
v Lukách
9.00 Mše sv. v Lukách
17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 2. neděle postní 7.45 Za manžela, rodiče Patzeltovy,
za duše v očistci a za celou živou rodinu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Příští neděli bude sbírka na dobročinnost Svatého otce, na tzv. Haléř sv. Petra.

 

 • Otec biskup Pavel nás zve, abychom se během postní doby sešli v malých společenstvích
  a zamysleli se nad otázkami vzešlými z podzimní biskupské synody. Zájemci se mohou hlásit u o. Jakuba

 

 • Prosíme lektory, kteří tak ještě neučinili, aby si vzadu na stolku vzali rozpis na nové období.

 

 • Pobožnosti křížové cesty jsou po celou postní dobu vždy v pátek od 17.30 a v neděli od 14.30 hodin. Zkusme se každý zúčastnit alespoň jedné křížové cesty.

 

 • Příští neděli po křížové cestě budou v kostele křtiny Michala Járy z Luk.

 

 • V pátek po mši sv. zveme na adoraci. Po ní pak bude na faře společenství mládeže.

 

 • Všichni jsme srdečně zváni k prožití postní duchovní obnovy, která bude již tuto sobotu
  24. února. Obnovu na téma Odpuštění a smíření povedou manželé Bobčíkovi a manželé Cenkovi z Komunity Emmanuel. V sobotu ráno bude mimořádně mše sv. v Lukách v 9 hodin, po ní bude následovat promluva a příležitost k adoraci a ke sv. zpovědi do 11 hodin. Během obnovy bude možné požádat o přímluvnou modlitbu. Program najdete na nástěnce, na stolku u východu z kostela a také na farním webu. Využijme, prosím, této příležitosti a udělejme si čas zastavit se a posílit svůj vztah s Bohem i s bližními.

 

 • V předu u sochy Krista najdete nástěnku a u ní postní úkoly pro děti i dospělé.