Ohlášky na neděli 20. 3. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20. 3. do 27. 3. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 3. neděle postní 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Jaroslava Zachu, manželku, rodiče
a sourozence
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út      
18.00 Za Marii a Josefa Kolářovy a celý rod
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St      
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 7.30 Za mír ve světě
 
Slavnost Zvěstování Páně

 

(doporučený svátek)

17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za živé i + rodiny Dvořákovy a Sobotkovy
So Postní duchovní obnova
v Lukách
8.30 Mše sv. v Lukách (o. Petr Vrbacký)
17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 4. neděle postní 7.45 Za Františka a Boženu Brabencovy, rodiče
a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Zveme na pobožnosti křížové cesty, které budou zde v kostele v pátek od 17.30 a v neděli od 14.30 hodin.

 

  • V pátek večer a v sobotu dopoledne zveme taktéž na postní duchovní obnovu s otcem Petrem Vrbackým, spirituálem Teologického konviktu v Olomouci. První promluva bude
    v pátek po večerní mši sv. Po ní bude následovat krátká tichá adorace. V sobotu ráno bude mimořádně mše sv. v Lukách v 8.30 hodin, po ní bude následovat další promluva a příležitost k adoraci a ke sv. zpovědi do 10 hodin.
    Program najdete na nástěnce, na stolku u východu z kostela a také na farním webu.

 

  • Otec biskup Vojtěch nás vyzývá, abychom podle svých možností poskytli pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. V této chvíli Charita shání ubytování a trvanlivé potraviny. Nabídnout ubytování můžete na kontaktech: tel.: 545 426 610, e-mail: reditelstvi@brno.charita.cz. Sbírka trvanlivých potravin pro potřeby Oblastní charity Jihlava se v naší farnosti bude konat v sobotu (26. března) od 16 do 18 hodin na kaplance. Na nástěnce a na farním webu najdete přesný seznam potravin, které Charita shání. Oblečení, ani jiné věci se v této sbírce nevybírá.

 

  • V neděli (27. března) bude od 15 do 17 hodin pod dlouhé pauze opět otevřena farní kavárna. Těšíme se na viděnou.

 

  • Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

Milé sestry, milí bratři,

jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března 2022 od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě,
zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.

Modlitba ze svatopetrské baziliky bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican media Live a u nás je od 17.00 hodin zařazena do vysílání TV Noe.

K tomuto modlitebnímu setkání zve Svatý otec 25. března spolu s biskupy také všechny kněze, jáhny a věřící, aby se k němu připojili při modlitebních setkáních v katedrálách, na mariánských poutních místech i ve farních a řeholních společenstvích po celém světě.

Prosím, připojme se také v naší diecézi podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a za skončení válečného konfliktu.

V katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově se sejdeme k modlitbě za mír a k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v pátek 25. března 2022 v 19.00 hodin.

V modlitbě s vámi všemi spojený

Váš biskup Vojtěch