Ohlášky na neděli 21. 2. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21. 2. do 28. 2. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 1. neděle postní 7.45 Za Andělu Foltovou a rodiče
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Juru, Natašu, Vitalia a Romana
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Svátek Stolce svatého apoštola Petra  
 
Út  
18.00 Za farníky
St  
 
Čt 07.30 Úmysl mše sv. je zatím volný.
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Štěpána Smejkala, manželku, rodiče a sourozence
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

2. neděle postní

 

7.45 Za Marii a Vladimíra Joslovy a celý rod
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Sbírka této neděle je určena na tzv. Haléř sv. Petra, který slouží k podpoře dobročinnosti Svatého otce. Všem dárcům děkujeme.

 

  • Vzhledem k prodloužení platnosti vládních protiepidemických opatření bohužel v naší farnosti prozatím stále platí, že mší svatých se mohou účastnit jenom ti, kdo se na danou bohoslužbu dopředu přihlásí. Tento týden se, prosím, hlaste u Ludmily Krčálové. Na čtvrteční ranní bohoslužby je možné přijít i bez přihlášení.

 

  • Úterní mše sv. je vyhrazena pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 

  • Křížové cesty budou bývat po celou postní dobu vždy v pátek od 17.30 a v neděli od 14.30 hodin.

 

  • U hlavního východu z kostela najdete text nedělního zamyšleníá o. Bohdana (též ZDE) a také papírové pokladničky na dobrovolnou postní almužnu pro Charitu (tzv. postničky), které si můžete vzít domů. Pro děti je na stejném místě k dispozici cesta postní dobou. Každý si může vzít svůj pracovní list. Za každý den, kdy se dětem podaří vykonat nějaký dobrý skutek si mohou vybarvit jedno políčko.

 

  • V následujícím týdnu bude o. Jakub na duchovních cvičeních. Mše sv. bude sloužit o. Bohdan. Pokud bude potřeba zařídit pohřeb, obraťte se, prosím, na o. Štěpána Tichého z farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě (tel.: +420 602 442 550).

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání či svátosti smíření tuto neděli mimořádně nebude. O dalších postních nedělích bude tato služba znovu obnovena, a to v pozměněném čase vždy od 15 do 17 hodin.

 

  • Srdečně zveme na postní duchovní obnovu, která se, dá-li Pán, uskuteční v naší farnosti v pátek 5. a v sobotu 6. března. Duchovní obnovu povede otec Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu v Olomouci. Více informací bude v dalších ohláškách.