Ohlášky na neděli 24. 1. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24. 1. do 31. 1. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne  

3. neděle v mezidobí

(Neděle Božího slova)

 

7.45 Za Františka a Blaženu Koukalovy,
rodiče a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola  
 
Út Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů  
18.00 Za + rodiče
St    
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve
09.30 Mše sv. v DPS za Rudolfa Matulu, dvě manželky, syna a dvoje rodiče
a za + Jaroslavu Komárkovou
 
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Františka Musila,
dvoje rodiče a sourozence
So Sobotní památka Panny Marie 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

4. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00  Za Boženu Chlupovou z Předboře
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Slavíme Neděli Božího slova. Při této příležitosti nám zasílá otec kardinál Dominik Duka dopis, jehož text najdete ZDE. Sbírka této neděle je určena pro České katolické biblické dílo. Všem dárcům děkujeme.

 

  • Stále trvá 5. stupeň vládního protiepidemického systému, který mimo jiné výrazně omezuje možnosti shromažďování. V naší farnosti to znamená, že mší svatých se tak prozatím bohužel mohou účastnit jenom ti, kdo se na danou bohoslužbu dopředu přihlásí. Hlásit se je možné u o. Jakuba.

 

  • Úterní mše sv. jsou prozatím určeny pouze dětem, které se připravují na první svaté přijímání, a jejich doprovodu.

 

  • Na čtvrteční ranní mše sv. je naopak možné přijít i bez přihlášení.

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání či svátosti smíření je v louckém kostele vždy v neděli od 14.30 do 17.00 hodin a také půl hodiny přede mšemi sv. ve všední dny.

 

  • Do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Zvláště v tyto dny pamatujme, prosím, na tento úmysl ve svých osobních modlitbách.

 

  • Pod věží najdete text nedělního kázání o. Bohdana (též ZDE) a také farní kalendář pro další rok (též ZDE). Termíny jednotlivých akcí se mohou vzhledem k aktuální epidemické situaci průběžně měnit.