Ohlášky na neděli 24. 7. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24. 7. do 31. 7. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 17. neděle v mezidobí

Ve Velkém Beranově
poutní slavnost
sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie

7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu, Marii Záškodovu,
Leona Stavovčíka a duše v očistci
9.30 Poutní mše sv. ve Velkém Beranově
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Boženu a Stanislava Jirovských a celou rodinu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Svátek sv. Jakuba, apoštola    
   
Út Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie  
19.00 Za Annu Číhalovu, manžela, dcery, zetě
a tři vnučky
St Památka sv. Gorazda a druhů  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 9.30 Mše sv. v DPS
   
Památka sv. Marty, Marie a Lazara 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za rodiče Pechovy, jejich děti a duše v očistci
So   18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 18. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Otu Martense
a za živou a + rodinu Krňoulovu a Martensovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Na tuto neděli (24. července) připadá II. Světový den prarodičů a seniorů.
    V souvislosti s ním lze získat plnomocné odpustky.
    Všem seniorům přejeme a vyprošujeme nejen dnes hojnost Božích darů a milostí!
  • Příští neděli (31. července) ve 12 hodin budou křtiny Samuela Dvořáčka.

 

Ohlášky manželství:

Simona Čermáková z Bítovčic a Vít Novák hodlají dne 6. srpna 2022 ve Střížově uzavřít sňatek. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.