Ohlášky na neděli 27. 12. 2020

SVÁTEČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 12. 2020 do 3. 1. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Svátek Svaté rodiny
Ježíš, Marie a Josefa
 
7.45 Za rodiny
9.30 Za rodiny Dvořákovy, Boží pomoc
a ochranu Panny Marie
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Svátek svatých Mláďátek,
mučedníků
 
 
Út Pátý den v oktávu Narození Páně  
18.00 Za Antonína Valíka
St Šestý den v oktávu Narození Páně  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Sedmý den v oktávu Narození Páně

(Sv. Silvestra I., papeže)

16.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
17.00 Na poděkování za uplynulý rok
Slavnost Matky Boží, Panny Marie 7.45 Za Dp. P. Jana Veselého a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za mír ve světě
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
So Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

2. neděle po Narození Páně

 

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Aloisii Boučkovou, manžela
a jejich dceru Marii
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Od neděle 27. prosince vyhlásila Vláda ČR 5. stupeň protiepidemického systému. Účast na jedné bohoslužbě je v tomto stupni snížena na 10 % kapacity míst k sezení. Účast na bohoslužbách v naší farnosti bude proto až do odvolání vyhrazena přednostně těm, na jejichž úmysl je daná mše sv. slavena, případně těm, kdo mají lektorskou či ministrantskou službu. Pokud zbydou nějaká volná místa, budeme se snažit dát je zavčas k dispozici. Kdyby měl někdo zájem alespoň občas přijít na mši sv. a přišlo by mu, že se na něj už dlouho nedostalo, může kdykoli kontaktovat o. Jakuba.

 

  • Po dobu trvání 5. stupně protiepidemického systému budou v Lukách opět pouze dvě nedělní mše svaté, a to v 7.45 a v 11 hodin.

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání či svátosti smíření bude v louckém kostele vždy v neděli od 14.30 do 17.00 hodin. Po domluvě jsou kněží samozřejmě ochotní poskytnout individuální duchovní služby i mimo tyto hodiny.

 

  • Svatý otec František vyhlásil mimořádný Rok svatého Josefa. V nadcházejícím roce jsme pozváni k častějšímu rozjímání o tomto světci a k užšímu spojení s ním v modlitbě. V tomto období je také možné získat za zvláštních podmínek odpustky. Bližší informace jsou k dispozici na venkovní nástěnce nebo na farním webu (ZDE).

 

  • Pod věží najdete text nedělního kázání o. Jakuba (též ZDE).