Ohlášky na neděli 28. 2. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28. 2. do 7. 3. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 2. neděle postní 7.45 Za Marii a Vladimíra Joslovy a celý rod
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
 
Út  
18.00 Za Marii Krčálovou, manžela, syna a rodiče
St 14.00 Pohřeb paní Libuše Ryčkové
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 07.30 Za ukončení pandemie
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za živou a + rodinu Kolouchovu, duše v očistci
So 8.30! Mše sv. v Lukách
17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

3. neděle postní

 

7.45 Za rodinu Nováčkovu a Dvořákovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Marii a Eduarda Dvořákovy,
rodiče a sourozence
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Od pondělí 1. března platí nová vládní protiepidemická opatření. Při účasti na bohoslužbě mějte, prosím, nasazený respirátor. Látkové roušky, šátky, šály atp. bohužel již nejsou považovány za dostatečnou ochranu. Nadále platí povinnost dodržovat rozestupy, desinfikovat si ruce při vstupu do kostela a nepodávat si ruce při pozdravení pokoje. Pokud jde o účast na bohoslužbách, v naší farnosti prozatím stále platí, že mší svatých se mohou účastnit jenom ti, kdo se na danou bohoslužbu dopředu přihlásí. Hlásit se je možné u o. Jakuba. Na čtvrteční ranní bohoslužby je možné přijít i bez přihlášení.

 

  • Úterní mše sv. je vyhrazena pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 

  • Křížové cesty jsou po celou postní dobu vždy v pátek od 17.30 a v neděli od 14.30 hod.

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání či svátosti smíření je v louckém kostele každou postní neděli od 15 do 17 hodin a také půl hodiny přede mšemi sv. ve všední dny.

 

  • U hlavního východu z kostela najdete text nedělního kázání o. Jakuba. Pro děti je na stejném místě k dispozici cesta postní dobou. Každý si může vzít svůj pracovní list. Za každý den, kdy se dětem podaří vykonat nějaký dobrý skutek si mohou vybarvit jedno políčko.

 

  • Srdečně zveme na postní duchovní obnovu, která se, dá-li Pán, uskuteční v Lukách v pátek a v sobotu 6. března. Vzhledem k omezeným možnostem cestování ji bohužel nepovede otec Petr Vrbacký, jak bylo ohlášeno. Promluvy, mše sv. i zpovídání bude mít pouze o. Jakub. První promluva bude v pátek po večerní mši sv. Po ní bude následovat adorace s příležitostí přistoupit ke sv. zpovědi. V sobotu ráno bude mimořádně mše sv. v Lukách v 8.30 hodin, po ní bude následovat další promluva a příležitost k adoraci a ke sv. zpovědi do 10 hodin. Program najdete na nástěnce, u východu z kostela a také na farním webu.