Ohlášky na neděli 28. 3. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28. 3. do 4. 4. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Květná neděle 7.45 Za Milušku Krňoulovou a duše v očistci
!9.00 Mše sv. v Puklicích
!10.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
11.00 Za Jaroslava a Marii Zachovy a celou přízeň
Po Pondělí Svatého týdne  
Út Úterý Svatého týdne    
18.00 Za farníky
St Středa Svatého týdne  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt ZELENÝ ČTVRTEK 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
19.00 Za vyprošení požehnání pro celou farnost
VELKÝ PÁTEK 15.00 Křížová cesta
17.00 Velkopáteční obřady ve Vysokých Studnicích
19.00 Velkopáteční obřady v Lukách
So BÍLÁ SOBOTA 19.00 Velikonoční vigilie ve Vysokých Studnicích
21.30 Velikonoční vigilie v Lukách

– Za dar víry a za nově pokřtěné

Ne  

SLAVNOST

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

7.45 Za Františka a Boženu Brabencovy,
rodiče a sourozence
!9.00 Mše sv. v Puklicích
!10.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
11.00 Za farníky

 

 • Květnou nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne, kdy si připomínáme největší událost v dějinách: umučení a vzkříšení našeho Pána, Ježíše Krista. Vzhledem k platným nařízením naší vlády se bohužel nebudeme moci všichni účastnit osobně všech bohoslužeb zde v kostele. Bylo by ale škoda prožít tento týden jako každý jiný. Každý den se můžeme snažit v duchu spojit s Ježíšem a v modlitbě s ním znovu prožívat závěr jeho pozemské pouti i jeho slavné vítězství. Zájemci o účast na velikonočních obřadech v našem kostele kontaktujte, prosím, zavčas o. Jakuba. Ostatní jsou srdečně zváni ke sledování on-line přenosů obřadů s našimi biskupy vysílaných na Youtube kanálu „Katedrála Petrov.“ Takto můžeme prožít jednotu s naším biskupem, který v naší diecézi zvláštním způsobem zastupuje samotného Krista.

 

 • Poslední dvě křížové cesty budou tuto neděli ve 14.30 a na Velký pátek v 15 hodin.

 

 • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání bude v louckém kostele tuto neděli od 15 do 17 hodin, na Velký pátek po křížové cestě (přibližně v 15.30) a o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně od 15 do 17 hodin.

 

 • Příští neděli bude od 14.30 svátostné požehnání.

 

 • Po skončení obřadů ve čtvrtek a v pátek večer bude letos kostel otevřen pouze do 21 hodin.

 

 • Pátek je den přísného postu a újmy v jídle, tzn. je přísný půst od masa; a dospělí od 18 do 60 let, kteří nejsou nemocní, se mohou jen jednou dosyta najíst.

 

 • Na Bílou sobotu bude kostel otevřen od 8 do 21.30 hodin. Dobrovolníky ochotné hlídat kostel a adorovat prosíme, aby se zapsali na archy vzadu u východu.

 

 • Při Velikonoční vigilii budeme obnovovat svoje křestní závazky. Přineste si, prosím, své svíčky, nejlépe křestní.

 

 • Žehnat velikonoční pokrmy budeme na závěr nedělních bohoslužeb. Pokrmy můžete klást před obětní stůl.

 

 • Kdo ještě nestihl přistoupit ke svátosti smíření, může tak učinit ještě v úterý přede mší sv. v Lukách nebo ve středu přede mší sv. ve Vysokých Studnicích. Během Svatého třídení se
  z časových důvodů zpovídat nebude.
  Případně se lze domluvit na přijetí svátosti smíření na faře. Díky za pochopení.

 

 • Program slavení velikonočních svátků je k dispozici vzadu pod věží, na venkovní nástěnce a také ZDE.

 

 • K rozjímání dnes víc než kázání doporučujeme raději si znovu v klidu pořádně přečíst pašije.