Ohlášky na neděli 3. 1. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 1. do 10. 1. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 2. neděle po Narození Páně

 

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Aloisii Boučkovou, manžela a jejich dceru Marii
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
 
Út    
18.00 Za rodinu Komárkovu a Vostálovu
St Slavnost Zjevení Páně 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Za Věru Číhalovou, rodiče, sestry a neteř
Čt 07.30 Za naše nemocné, za urovnání vztahů v rodině a za Boží požehnání
 
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Karla Nováčka a za živou a + rodinu Nováčkovu a Brestovských
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

Svátek Křtu Páně

 

7.45 Za dvoje rodiče, jejich rodiny
a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Váchovy a Rybníčkovy
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Po dobu trvání 5. stupně protiepidemického systému se může jedné bohoslužby účastnit maximálně tolik osob, kolik odpovídá 10 % kapacity míst k sezení v daném kostele. Účast na bohoslužbách v naší farnosti je proto až do odvolání vyhrazena přednostně těm, na jejichž úmysl je daná mše sv. slavena, případně těm, kdo mají lektorskou či ministrantskou službu. Zájemci o případná zbylá volná místa mohou kdykoli kontaktovat o. Jakuba.

 

  • Úterní mše sv. budou po dobu trvání 5. stupně protiepidemického systému určeny především pro děti, které se připravují na přijetí prvního svatého přijímání a pro jejich doprovod.

 

  • Na čtvrteční ranní mše sv. je možné přijít i bez přihlášení.

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání či svátosti smíření je v louckém kostele vždy v neděli od 14.30 do 17.00 hodin a také půl hodiny přede mšemi sv. ve všední dny. Po domluvě jsou kněží samozřejmě ochotní poskytnout individuální duchovní služby i mimo tyto hodiny.

 

  • Pod věží najdete text nedělního kázání o. Jakuba (také ZDE).

 

  • Tříkrálová sbírka bude letos probíhat až do 24. ledna. Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci bohužel koledníci zatím nemohou navštěvovat jednotlivé domácnosti. Pokud to bude možné, tradiční tříkrálová koleda proběhne někdy později. Na tříkrálovou sbírku lze už teď přispívat na dálku. Více informací najdete na webových stránkách Charity (ZDE).