Ohlášky na neděli 4. 4. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 4. 4. do 11. 4. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne  

SLAVNOST

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

7.45 Za Františka a Boženu Brabencovy,
rodiče a sourozence
!9.00 Mše sv. v Puklicích
!10.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
11.00 Za farníky
Po Pondělí v oktávu velikonočním 7.45 Za Marii Holubovou, manžela,
dva syny a sestru
9.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
10.00 Mše sv. v Kozlově
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Út Úterý v oktávu velikonočním    
18.00 Za Jana a Marii Peksovy a syna
St Středa v oktávu velikonočním !18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
19.00 Tichá adorace (Luka)
Čt Čtvrtek v oktávu velikonočním 7.30 Na poděkování za 85 let života
s prosbou o další Boží pomoc a ochranu
 
Pátek v oktávu velikonočním !18.00 Mše sv. v Bítovčicích
!19.00 Za Jindřišku Horkou, manžela,
sestry a rodiče
So Sobota v oktávu velikonočním !18.00 Mše sv. v Kozlově
!19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

2. neděle velikonoční

Neděle Božího milosrdenství

 

7.45 Za rodinu Vondrákovu, Andělovu,
jejich děti, duše v očistci a rodinu Hosovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
11.00 Za farníky

 

  • Vzhledem k platným vládním nařízením je v naší farnosti nutné se na jednotlivé bohoslužby dopředu přihlásit u o. Jakuba. Výjimkou je čtvrteční ranní mše sv., na kterou je vstup volný.

 

  • Úterní mše sv. je vyhrazena pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 

  • Ve středu bude opět v louckém kostele příležitost k tiché eucharistické adoraci,
    a to od 19 do 19.30 hodin.

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání či svátosti smíření bude tuto neděli po svátostném požehnání, které začne ve 14.30, do 17 hodin a také půl hodiny přede mšemi sv. ve všední dny.
  • Dnes a zítra v 15 hodin je možné se připojit zde v kostele ke společné modlitbě v rámci novény k Božímu milosrdenství.
  • Na příští neděli připadá adorační den naší farnosti. Jako farnost jsme tento den pozváni k zapojení se do modlitebního řetězu různých společenství věřících, kteří se před vystavenou Nejsvětější svátostí modlí za naši diecézi, za kněžský seminář a za nová duchovní povolání. Dobrovolníci ochotní v tento den hlídat kostel a modlit se na dané úmysly, prosíme, aby se nebáli zapsat na arch vzadu na stolku.

 

  • U hlavního východu z kostela najdete text nedělního zamyšlení o. Bohdana (též ZDE).

 

  • Děkujeme všem, kdo jakkoli přispěli k důstojnému slavení těchto svátků.