Ohlášky na neděli 5. 3. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 3. do 12. 3. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 2. neděle postní 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Marii a Eduarda Dvořákovy,
rodiče a sourozence
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út  
18.00 Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt   7.30 Úmysl mše sv. je volný.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za všechny zemřelé tety a strýce
So Postní duchovní obnova
v Lukách
8.30 Mše sv. v Lukách (o. Serafim Smejkal)
17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 3. neděle postní 7.45 Za Marii a Josefa Kolářovy a celou rodinu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Příští neděli (12. března) v 13.30 bude křest Jakuba Mokrejše.

 

  • Pobožnosti křížové cesty jsou po celou postní dobu vždy v pátek od 17.30 a v neděli od 14.30 hodin. Zkusme, prosím, každý využít alespoň jednu z těchto příležitostí.

 

  • Pokud máte doma nepotřebné svíčky nebo zbytky vosku a chcete se jich zbavit, můžete je přinést. Potřebují je v jihlavském F-pointu, kde z nich dobrovolníci vyrábějí zákopové svíce pro ukrajinské vojáky. Svíčky můžete přinášet do kostela do krabice na stolečku, případně do zádveří fary. Více informací vám poskytne Václav Kolouch a Dominika Hobzová.

 

  • V pátek večer a v sobotu dopoledne zveme na postní duchovní obnovu s otcem Serafimem Smejkalem, karmelitánem z Kostelního Vydří. První promluva bude v pátek po večerní mši sv. Po ní bude následovat krátká tichá adorace. V sobotu ráno bude mimořádně mše sv.
    v Lukách v 8.30 hodin, po ní bude následovat další promluva a příležitost k adoraci a ke sv. zpovědi do 10 hodin. Program najdete na nástěnce, na stolku u východu z kostela a také na farním webu.

 

  • U křtitelnice najdete další úkoly pro děti i rodiče, které vám mohou pomoci v postní přípravě na Velikonoce. Kdo již nějaký úkol splnil, může si vzít jednu modrou kuličku ze studny a dát ji do skleněného džbánu u nástěnky. Takto společně čerpáme u Ježíše vodu života.