Ohlášky na neděli 7. 2. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7. 2. do 14. 2. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 5. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Dvořáčkovu a Pípovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Nezávazná památka
sv. Josefiny Bakhity, panny
 
 
Út  
18.00 Za Růženu Vondrákovou, manžela, rodiče, sourozence a rodinu Matulovu
St Památka sv. Scholastiky, panny  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Nezávazná památka Panny Marie Lurdské

(Světový den nemocných)

07.30 Za nemocné a za ty, kdo se o ně starají
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za všechny zemřelé spolužáky
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

6. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za + Marii Nejedlou
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Vzhledem k prodloužení platnosti vládních protiepidemických opatření bohužel v naší farnosti prozatím stále platí, že mší svatých se mohou účastnit jenom ti, kdo se na danou bohoslužbu dopředu přihlásí. Hlásit se je možné u o. Jakuba.

 

  • Úterní mše sv. bude tento týden opět vyhrazena pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 

  • Na čtvrtek 11. února připadá Světový den nemocných. Při ranní mši sv. bude možné společně slavit svátost pomazání nemocných. Na tuto bohoslužbu není nutné se dopředu hlásit. Ti, kdo by chtěli přijmout svátost pomazání nemocných, ale mají zrovna příznaky respiračních onemocnění, anebo se jim tento termín z jiných důvodů nehodí, se mohou kdykoli domluvit s o. Jakubem na udělení této svátosti individuálně. Kontakty na nemocné, kteří by měli zájem o návštěvu kněze přímo u nich doma, je možné hlásit v sakristii nebo na faře. Všichni také, prosím, pamatujme na naše nemocné ve svých modlitbách.

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání či svátosti smíření je v louckém kostele vždy v neděli od 14.30 do 17.00 hodin a také půl hodiny přede mšemi sv. ve všední dny.

 

  • U hlavního východu z kostela najdete text nedělního zamyšlení o. Bohdana (také ZDE), dále také pokladničky pro dobrovolnou postní almužnu pro Charitu (tzv. postničky) a malé průvodce postní dobou.

 

  • Pastorační středisko Biskupství brněnského srdečně zve na Valentinskou pouť, která se uskuteční 14. února v kostele sv. Michla v Brně. ročník. Letos ji můžete prožít i z vašeho domova prostřednictvím TV Noe nebo na jejich YouTube kanále. Začíná se mší svatou v 10 hodin. Následovat bude přednáška jáhna Jana Špilara na téma „Vše, co jste chtěli vědět o vztazích a bojíte se zeptat.“ zeptat. Během přednášky Jan Špilar odpoví na vybrané dotazy, které můžete posílat přes formulář. Celý program hudebně doprovodí skupina Break Falls.

 

Proč je vlastně zrovna sv. Valentýn patron zamilovaných?

Valentin byl patrně v Římě knězem za panování císaře Claudia II. Gothica (268 až 270). Původně byl
podle legendy lékařem. Podle císařova názoru ženatí muži v armádě nepodávali tak dobré výsledky
jako svobodní a z toho důvodu budoucím vojákům zakazoval uzavírat manželství. Valentin však
zamilované tajně sezdával. Právě proto je považován za patrona zamilovaných. Za to, že obracel
mnohé na křesťanskou víru, byl sv. Valentin také sťat mečem.