Ohlášky na neděli 7. 3. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7. 3. do 14. 3. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 3. neděle postní 7.45 Za rodinu Nováčkovu a Dvořákovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Marii a Eduarda Dvořákovy,
rodiče a sourozence
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
17.00
Mše sv. s I. skrutiniem katechumena
Út  
18.00 Za manžele Kolouchovy, duše v očistci a celý rod
St    
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 07.30 Za farníky
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za zemřelé tety a strýce
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

4. neděle postní

 

7.45 Za Marii a Josefa Kolářovy a celý rod
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Vránovu a Švecovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Od pondělí 1. března platí nová vládní protiepidemická opatření. Při účasti na bohoslužbě mějte, prosím, nasazený respirátor nebo chirurgickou roušku. Nadále platí povinnost dodržovat rozestupy, desinfikovat si ruce při vstupu do kostela a nepodávat si ruce při pozdravení pokoje. Pokud jde o účast na bohoslužbách, v naší farnosti prozatím stále platí, že mší svatých se mohou účastnit jenom ti, kdo se na danou bohoslužbu dopředu přihlásí. Hlásit se je možné u o. Jakuba. Na čtvrteční ranní bohoslužby je možné přijít i bez přihlášení.

 

  • Úterní mše sv. je vyhrazena pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 

  • Křížové cesty jsou po celou postní dobu vždy v pátek od 17.30 a v neděli od 14.30 hod.

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání či svátosti smíření je v louckém kostele každou postní neděli od 15 do 17 hodin a také půl hodiny přede mšemi sv. ve všední dny.

 

  • U hlavního východu z kostela najdete text nedělního zamyšlení o. Bohdana (též ZDE).

 

  • Ve farním lese je k dispozici palivové dřevo. Zájemcům je nabízíme za cenu 200 Kč za prostorový metr. Kulatina leží na zemi, ale je třeba si ji vytahat, zpracovat a zajistit její odvoz. Kdo by měl zájem, může se přihlásit u Tomáše Smejkala nebo u o. Jakuba. Předem děkujeme všem, kdo se rozhodnout tímto způsobem podpořit farnost.