Ohlášky na neděli 9. 5. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 9. 5. do 16. 5. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 6. neděle velikonoční

Neděle modliteb za pronásledované křesťany

7.45 Za Miroslava a Boženu Kremláčkovy, rodiče a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Antonína a Jiřinu Pavlíčkovy, jejich rodiče, Ivu Pavlíčkovou, rodinu Janouškovu a Valovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Májová pobožnost
Po   18.00 Májová pobožnost
Út 18.00 Za Marii a Josefa Kolářovy a celý rod
St Nezávazná památka sv. Pankráce, mučedníka 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Májová pobožnost
Čt Slavnost Nanebevstoupení Páně  
19.00 Za farníky
Svátek sv. Matěje, apoštola 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.30 Májová pobožnost
19.00 Za rodinu Pospíchalovu a Dobrovolnou
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 7. neděle velikonoční 7.45 Za živé a + z rodin Kabelkových a Kubelkových
9.30 Mše sv. v Puklicích
!11.00 U zámecké kaple: Za rodiče Lifkovy, Brtnických, syna Ladislava a celý rod
11.45 Mariánská pobožnost u zámecké kaple
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Sbírka této neděle je určena na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Všem dárcům děkujeme.

 

 • Před týdnem došlo ke změně pravidel pro účast na bohoslužbách. Nyní je možné přijít na bohoslužby bez přihlášení. Také se opět může při bohoslužbách zpívat. Nadále ovšem platí povinnost:
 • mít respirátor nebo chirurgickou roušku.
 • před vstupem do kostela si dezinfikovat ruce.
 • dodržovat dvoumetrové rozestupy (nejedná-li se o členy jedné domácnosti).

 

 • Srdečně zveme na májové pobožnosti, které jsou po celý měsíc květen vždy v neděli ve 14.30, v pondělí a ve středu v 18 hodin a v pátek v 18.30 hodin.

 

 • Příští neděli 16. května také srdečně zveme na pouť ke cti Panny Marie Pomocnice křesťanů, která se bude konat u kapličky v zámeckém parku. Bohoslužba začne v 11 hodin, po ní bude následovat krátká mariánská pobožnost. „Velká“ mše sv. a odpolední májová pobožnost v kostele příští neděli nebude.

 

 • V neděli 23. května se v naší farnosti při mši svaté v 11 hodin uskuteční první svaté přijímání. Už dopředu upozorňujme, že tato mše svatá bude mimořádně vyhrazena jen pro prvokomunikanty a jejich rodinné příslušníky.

 

 • Farní den původně plánovaný na neděli 6. června budeme bohužel vzhledem k současným pravidlům pro setkávání osob muset odložit. Dá-li Pán, chtěli bychom jej uspořádat někdy na podzim.

 

 • Vzadu na stolečku je dnes naposledy umístěna kasička s nápisem „Indie“, do které je možné přispět na adopci na dálku.

 

 • Nedělní kázání v písemné podobě od této neděle najdete už pouze na farních webových stránkách.